Ankieta dla kandydata

Podstawowe informacje
Dodatkowe informacje
Znajomość języka niemieckiego

Wybierz poziom znajomości języka niemieckiego

Brak nieznajomość języka niemieckiego

Podstawowa proste polecenia powinny być zrozumiałe

Średnia możliwość komunikacji i uczestniczenia w prostych rozmowach

Dobra swobodna komunikacja i prowadzenie rozmów w języku niemieckim, brak barier językowych

Bardzo dobra wysoka znajomość językowa i doświadczenie w szerokiej komunikacji ( mile widziana znajomość języka specjalistycznego np.: medyczna)

Doświadczenie w opiece osób starszych

Opis Twojego doświadczenia

Używki
Zdjęcia

Osoba wypełniająca ankietę potwierdza i zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszystkie przekazywane obustronnie informacje. Niniejsza ankieta jest częścią składową i może stanowić podstawę do zawarcia umowy. Muszą zostać wypełnione wszystkie pola ankiety. Niekompletne, nieprawdziwe lub nieprawidłowo wprowadzone dane mogą uniemożliwić zawarcie umowy lub doprowadzić do jej zerwania, a także do wypłacenia odszkodowania na rzecz Active IT.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb realizacji rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. Zm.)


Potwierdz, że nie jesteś robotem

Szanowni Państwo

Kwestionariusz osobowy umieszczony na stronie należy skrupulatnie wypełnić. Pozwoli to naszym pracownikom na zapoznanie się z Państwa profilem i przesłanie go zainteresowanym pracodawcom.

Ankieta jest krótka i zawiera pytania o Państwa podstawowe dane osobowe, zdobyte umiejętności, w tym znajomość języka obcego oraz doświadczenie.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wyczerpujące odpowiedzi w zakresie uzupełniania pól dotyczących doświadczenia. Bardzo często jest to kluczowym czynnikiem sukcesu w początkowym procesie selekcji dokonywanym przez przyszłego pracodawcę.

Dodatkowo prosimy o załączenie Państwa aktualnych zdjęć oraz zdjęć z podopiecznymi, a także wystawionych referencji przez poprzednich pracodawców, jeśli Państwo takie posiadają.

W przypadku zainteresowania pracodawcy Państwa kandydaturą, nasz pracownik niezwłocznie skontaktuje się z Państwem telefonicznie celem dalszego postępowania rekrutacyjnego.