Ankieta dla kandydata

Prosimy uzupełnić pola oznaczone na czerwono (obowiązkowe).
Podstawowe informacje
Dodatkowe informacje
Znajomość języka niemieckiego (obowiązkowe)

Wybierz poziom znajomości języka niemieckiego

Brak nieznajomość języka niemieckiego

Podstawowa proste polecenia powinny być zrozumiałe

Średnia możliwość komunikacji i uczestniczenia w prostych rozmowach

Dobra swobodna komunikacja i prowadzenie rozmów w języku niemieckim, brak barier językowych

Bardzo dobra wysoka znajomość językowa i doświadczenie w szerokiej komunikacji ( mile widziana znajomość języka specjalistycznego np.: medyczna)

Doświadczenie w opiece osób starszych

Prosimy o niepodawanie danych osobowych pacjenta

Opis Twojego doświadczenia

Używki
Zdjęcia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej przez Serana Sp. z o.o. Sp. k. (KRS 0000713337) dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących). Pouczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz danych podanych w przesłanej wiadomości przez Administratora Danych Serana Sp. z o.o. Sp. k. (KRS 0000713337) dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji i przesyłania mi ofert pracy przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących). Pouczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz danych podanych w przesłanej wiadomości przez Administratora Danych Serana Sp. z o.o. Sp. k. (KRS 0000713337) w celach przysłania informacji o charakterze marketingowym, pochodzących od Administratora Danych, zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204) przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących). Pouczenie


Potwierdz, że nie jesteś robotem

Szanowni Państwo

Kwestionariusz osobowy umieszczony na stronie należy skrupulatnie wypełnić. Pozwoli to naszym pracownikom na zapoznanie się z Państwa profilem i przesłanie go zainteresowanym pracodawcom.

Ankieta jest krótka i zawiera pytania o Państwa podstawowe dane osobowe, zdobyte umiejętności, w tym znajomość języka obcego oraz doświadczenie.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wyczerpujące odpowiedzi w zakresie uzupełniania pól dotyczących doświadczenia. Bardzo często jest to kluczowym czynnikiem sukcesu w początkowym procesie selekcji dokonywanym przez przyszłego pracodawcę.

Dodatkowo prosimy o załączenie Państwa aktualnych zdjęć oraz zdjęć z podopiecznymi, a także wystawionych referencji przez poprzednich pracodawców, jeśli Państwo takie posiadają.

W przypadku zainteresowania pracodawcy Państwa kandydaturą, nasz pracownik niezwłocznie skontaktuje się z Państwem telefonicznie celem dalszego postępowania rekrutacyjnego.