Ankieta dla kandydata

Prosimy uzupełnić pola oznaczone na czerwono (obowiązkowe).
PODSTAWOWE INFORMACJE
DODATKOWE INFORMACJE

Aktywne prawo jazdy OBOWIĄZKOWE

tak

nie

Czy uczęszczał/-a Pan/Pani na kurs dla opiekunów OBOWIĄZKOWE

tak

nie

Preferowany okres pobytu

bez znaczenia

1 miesiąc

2 miesiące

3 miesiące

dłużej niż 3 miesiące

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Znajomość języka OBOWIĄZKOWE

podstawowy (proste polecenia powinny być zrozumiałe)

komunikatywny (możliwość komunikacji i uczestniczenia w prostych rozmowach)

dobry (swobodna komunikacja i prowadzenie rozmów w języku niemieckim, brak barier językowych)

bardzo dobry (wysoka znajomość językowa i doświadczenie w szerokiej komunikacji)

brak (nieznajomość języka niemieckiego)

DOŚWIADCZENIE W OPIECE OSÓB STARSZYCH

Doświadczenie w opiece osób starszych OBOWIĄZKOWE

Tak

Nie

UŻYWKI

Czy pali Pan/Pani papierosy?

Tak

Nie

Czy jest Pan/Pani gotowa palić na zewnątrz?

Tak

Nie

Czy pije Pan/Pani alkohol?

Tak

Nie

ZDJĘCIA
ZAŁĄCZNIKI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej przez Serana Sp. z o.o. Sp. k. (KRS 0000713337) dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących). Pouczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz danych podanych w przesłanej wiadomości przez Administratora Danych Serana Sp. z o.o. Sp. k. (KRS 0000713337) dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji i przesyłania mi ofert pracy przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących). Pouczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz danych podanych w przesłanej wiadomości przez Administratora Danych Serana Sp. z o.o. Sp. k. (KRS 0000713337) w celach przysłania informacji o charakterze marketingowym, pochodzących od Administratora Danych, zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204) przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących). Pouczenie


Potwierdz, że nie jesteś robotem

Szanowni Państwo

Kwestionariusz osobowy umieszczony na stronie należy skrupulatnie wypełnić. Pozwoli to naszym pracownikom na zapoznanie się z Państwa profilem i przesłanie go zainteresowanym pracodawcom.

Ankieta jest krótka i zawiera pytania o Państwa podstawowe dane osobowe, zdobyte umiejętności, w tym znajomość języka obcego oraz doświadczenie.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wyczerpujące odpowiedzi w zakresie uzupełniania pól dotyczących doświadczenia. Bardzo często jest to kluczowym czynnikiem sukcesu w początkowym procesie selekcji dokonywanym przez przyszłego pracodawcę.

Dodatkowo prosimy o załączenie Państwa aktualnych zdjęć oraz zdjęć z podopiecznymi, a także wystawionych referencji przez poprzednich pracodawców, jeśli Państwo takie posiadają.

W przypadku zainteresowania pracodawcy Państwa kandydaturą, nasz pracownik niezwłocznie skontaktuje się z Państwem telefonicznie celem dalszego postępowania rekrutacyjnego.