Jak postępować z seniorem wykonując pracę opiekunki osób starszych w Niemczech ?

Czym jest choroba astma ?

Astma jest chronicznym schorzeniem układu oddechowego, które powoduje skurcz mięśni w drogach oddechowych i zwiększenie produkcji śluzu. Skurcz mięśni prowadzi do zwężenia dróg oddechowych, co utrudnia przepływ powietrza przez płuca. Astma jest często powikłana przez alergiczne reakcje, które mogą powodować zwiększoną produkcję śluzu, obrzęk błony śluzowej i podrażnienie dróg oddechowych.

Astma jest chorobą, która może mieć różne objawy, takie jak:

 • Duszność, trudności w oddychaniu
 • Suchy, napadowy kaszel
 • Świsty podczas oddychania
 • Duszność wysiłkowa
 • Zmęczenie
 • Trudności z oddychaniem podczas snu

Astma jest chorobą, która może być kontrolowana przy pomocy leków, takich jak bronchodilatatory i sterydy, jednak nie można jej całkowicie wyleczyć. Dzięki odpowiedniemu leczeniu i zarządzaniu chorobą, osoby z astmą mogą prowadzić normalne życie.

Jak sprawować opieką nad osobą starszą z astmą ?

Opieka wykonywana przez opiekuna osób starszych w Niemczech nad seniorem z astmą wymaga szczególnej uwagi i zrozumienia, ponieważ astma jest chroniczną chorobą, która może mieć wpływ na jakość życia seniora. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w opiece nad seniorem z astmą:

 1. Przestrzegaj zaleceń lekarza: Senior powinien regularnie odwiedzać lekarza, który będzie monitorował stan zdrowia i dostosowywał leczenie.
 2. Pamiętaj o lekach: Senior powinien przyjmować leki zgodnie z zaleceniami lekarza i pamiętać o ich regularnym przyjmowaniu.
 3. Utrzymuj czyste powietrze: Unikaj dymu tytoniowego i innych drażniących czynników, takich jak kurz, roztocza i pyłki, które mogą pogorszyć astmę.
 4. Zadbaj o odpowiednią dietę: Senior powinien unikać pokarmów, które mogą pogorszyć astmę, takich jak kofeina, alkohol, czekolada i orzechy.
 5. Utrzymuj regularną aktywność fizyczną: Senior powinien utrzymywać regularną aktywność fizyczną, która pomoże utrzymać płuca w dobrej kondycji i poprawić jakość życia.
 6. Utrzymuj regularny sen: Senior powinien utrzymywać regularne godziny snu, aby uniknąć zmęczenia i pogorszenia stanu astmy.
 7. Znajdź wsparcie: Opieka nad seniorem z astmą może być trudna, ważne jest aby znaleźć wsparcie u rodziny, przyjaciół i specjalistów.
 8. Pamiętaj o alarmie: Senior powinien mieć przy sobie inhalator z alarmem, aby mieć go pod ręką w przypadku ataku astmy.
 9. Bądź przygotowany na ewentualne sytuacje awaryjne: Senior powinien mieć przy sobie telefon komórkowy i numery telefonów do rodziny i lekarza oraz być przygotowany na ewentualne sytuacje.

Jak postępować w trudnej sytuacji u osób z astmą ?

W trudnej sytuacji u osób z astmą ważne jest szybkie i odpowiednie działanie, aby zapobiec poważnym konsekwencjom. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w trudnej sytuacji:

 1. Usiedź/ Pochyl się do przodu: Ułatwi to oddychanie i zmniejszy ucisk na płuca.
 2. Użyj inhalatora: Jeśli senior ma inhalator, powinien użyć go zgodnie z instrukcjami lekarza.
 3. Wezwij pomoc medyczną: Jeśli objawy astmy nie ustępują po użyciu inhalatora lub jeśli senior ma trudności z oddychaniem, należy natychmiast wezwać pomoc medyczną.
 4. Bądź spokojny i uspokajaj seniora: Astma może wywołać lęk i panikę, ważne jest aby uspokajać seniora i zachować spokój.
 5. Obserwuj objawy: Należy uważnie obserwować objawy i monitorować stan seniora, aż do przyjazdu pomocy medycznej.
 6. Pamiętaj o dalszej opiece: Po ustąpieniu objawów, ważne jest aby skontaktować się z lekarzem seniora i omówić dalszą opiekę i leczenie.
 7. Przygotuj plan awaryjny: Jeśli senior ma tendencję do częstych ataków astmy, ważne jest aby przygotować plan awaryjny z lekarzem, rodziną i opiekunem, aby wiedzieć jak postępować w razie trudnej sytuacji.
 8. Zadbaj o zmianę stylu życia: Dbaj o zdrowy styl życia, takie jak unikanie palenia i picia alkoholu, regularna aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie i utrzymywanie prawidłowej wagi ciała, aby zmniejszyć ryzyko ataków astmy.

Jakie są objawy astmy u osób starszych ?

Objawy astmy u osób starszych mogą być podobne do objawów u młodszych osób, ale mogą również różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji. Oto niektóre z objawów astmy u osób starszych:

 1. Duszność: Osoby starsze z astmą mogą odczuwać trudności w oddychaniu, szczególnie w nocy lub rano.
 2. Kaszel: Astma często powoduje suchy, napadowy kaszel, szczególnie w nocy.
 3. Świsty: Osoby starsze z astmą mogą słyszeć świsty podczas oddychania.
 4. Duszność wysiłkowa: Osoby starsze z astmą mogą odczuwać duszność podczas wysiłku fizycznego.
 5. Zmęczenie: Osoby starsze z astmą mogą czuć się szybko zmęczone.
 6. Trudności z oddychaniem podczas snu: Osoby starsze z astmą mogą mieć trudności z oddychaniem podczas snu, co może prowadzić do bezdechu sennym.
 7. Duszność podczas choroby: Osoby starsze z astmą mogą mieć trudności z oddychaniem podczas choroby, takiej jak przeziębienie lub grypa, co może prowadzić do poważniejszych powikłań.
 8. Trudności w mówieniu: Osoby starsze z astmą mogą mieć trudności z mówieniem z powodu trudności z oddychaniem.
 9. Opóźnione reakcje na leki: Osoby starsze z astmą mogą mieć opóźnione reakcje na leki, dlatego ważne jest, aby monitorować stan zdrowia i skonsultować się z lekarzem, aby dostosować leczenie.

Jak wygląda leczenie astmy?

Leczenie astmy zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta i może obejmować kilka różnych metod. Oto kilka głównych elementów leczenia astmy:

 1. Leki: Leki stosowane w leczeniu astmy to bronchodilatatory, które rozszerzają drogi oddechowe, i sterydy, które zmniejszają obrzęk i podrażnienie dróg oddechowych.
 2. Inhalatory: Inhalatory są najczęściej stosowanym sposobem podawania leków w leczeniu astmy.
 3. Zmiana stylu życia: Unikanie czynników drażniących, takich jak dym tytoniowy, kurz i pyłki, może pomóc w kontrolowaniu astmy.
 4. Aktywność fizyczna: Regularna aktywność fizyczna może pomóc w utrzymaniu płuc w dobrej kondycji i poprawić jakość życia.
 5. Edukacja pacjenta: Pacjent powinien być poinformowany o objawach astmy, jak rozpoznać i reagować na ataki astmy, oraz jak prawidłowo stosować leki i inhalatory.
 6. Plan awaryjny: Pacjent powinien mieć przygotowany plan awaryjny, aby wiedzieć jak postępować w razie trudnej sytuacji związanej z astmą.
 7. Kontrola stanu zdrowia: Regularnie odwiedzaj lekarza, aby monitorować stan zdrowia i dostosowywać leczenie.
 8. Wsparcie: Pacjent powinien mieć dostęp do wsparcia rodziny i przyjaciół, oraz specjalistów, którzy pomogą w zarządzaniu astmą.

Jak sprawować opiekę nad osobą po udarze?

Czym jest udar ?

Udar jest poważnym zaburzeniem mózgu, które może być spowodowane przez zakrzep lub pęknięcie tętniaka. W przypadku osób starszych, udar jest częstszy i bardziej niebezpieczny, ponieważ ich układ krwionośny jest bardziej podatny na choroby, takie jak miażdżyca. Udary mogą powodować trwałe uszkodzenie mózgu, a także osłabienie lub paraliż kończyn, trudności w mówieniu lub trudności w utrzymaniu równowagi. Dlatego ważne jest, aby osoby starsze były regularnie badane przez lekarza, a także prowadziły zdrowy styl życia, by zmniejszyć ryzyko udaru.

Jak sprawować opiekę nad osobą starszą po udarze ?

Opieka nad osobą po udarze może być trudna i wymagać czasu, cierpliwości i zaangażowania. Oto kilka podstawowych zaleceń dotyczących opieki nad osobą po udarze:

 1. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo osoby po udarze: Zadaniem opiekuna jest zapewnienie odpowiedniej opieki, dostarczanie odpowiedniej diety, utrzymywanie czystości i porządku w mieszkaniu oraz zapewnienie bezpieczeństwa przed upadkami i innymi niebezpieczeństwami.
 2. Prowadzenie rehabilitacji: Opiekun powinien pomagać osobie po udarze w przeprowadzaniu ćwiczeń fizycznych i terapeutycznych, które pomogą przywrócić funkcję zaburzoną przez udar.
 3. Pomoc w komunikacji: Opiekun powinien pomagać osobie po udarze w komunikowaniu się i dostosowywać się do jej potrzeb, na przykład poprzez używanie komunikatorów wizualnych lub specjalnych programów komputerowych.
 4. Oferta wsparcia emocjonalnego: Opiekun powinien być wsparciem emocjonalnym dla osoby po udarze, pomagając jej radzić sobie z trudnościami i dostarczając jej pozytywnych emocji.
 5. Organizowanie aktywności: Opiekun powinien pomagać osobie po udarze w organizowaniu aktywności, takich jak czytanie, oglądanie telewizji, robienie puzzle itp. które pomogą utrzymać aktywność umysłową.
 6. Koordynacja opieki: Opiekun powinien koordynować opiekę nad osobą po udarze, w tym kontakt z lekarzami, terapeutami, pielęgniarkami itp.
 7. Pamiętaj o swoim zdrowiu: Pamiętaj aby zadbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, ponieważ opieka nad osobą po udarze jest trudna i wymagająca.

Jak postępować w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji u osoby po udarze ?

W trudnej sytuacji u osoby po udarze, należy zachować spokój i działać szybko, aby zapewnić odpowiednią opiekę. Oto kilka kroków, które mogą pomóc:

 1. Natychmiast wezwij pomoc medyczną: Jeśli osoba po udarze ma objawy, takie jak drgawki, problemy z mówieniem lub utrzymaniem równowagi, należy natychmiast wezwać pomoc medyczną.
 2. Zabezpiecz bezpieczeństwo: Osoba po udarze może mieć trudności z utrzymaniem równowagi, dlatego ważne jest zabezpieczenie bezpieczeństwa, takie jak unikanie poślizgnięć i upadków.
 3. Utrzymaj komunikację: Jeśli osoba po udarze ma trudności z mówieniem lub pochodzeniem, ważne jest aby utrzymać komunikację i dostosować się do jej potrzeb.
 4. Pamiętaj o rehabilitacji: Osoba po udarze powinna być poddawana regularnej rehabilitacji, ważne jest aby przeprowadzić ją nawet w trudnej sytuacji.
 5. Zadbaj o swoje zdrowie: Opieka nad osobą po udarze jest trudna, ważne jest aby pamiętać o swoim własnym zdrowiu i zadbać o swój relaks i sen.
 6. Skontaktuj się z lekarzem: Jeśli osoba po udarze ma trudności z trawieniem, oddychaniem itp. ważne jest aby skontaktować się z lekarzem lub wezwać pomoc medyczną.
 7. Znajdź wsparcie: Opieka nad osobą po udarze jest trudna, ważne jest aby znaleźć wsparcie u rodziny, przyjaciół, specjalistów itp.

Objawy udaru u seniorów

Objawy udaru u osób starszych mogą być różne i zależą od rodzaju udaru (zakrzepowego lub krwotocznego) oraz lokalizacji uszkodzenia mózgu. Oto niektóre z najczęstszych objawów udaru:

 1. Osłabienie kończyn: Osoba po udarze może odczuwać osłabienie lub paraliż jednej połowy ciała, szczególnie twarzy, ręki lub nogi.
 2. Problemy z mówieniem: Osoba po udarze może mieć trudności z mówieniem, pochodzeniem, rozumieniem mowy lub pisaniem.
 3. Trudności z utrzymaniem równowagi: Osoba po udarze może mieć trudności z utrzymaniem równowagi lub koordynacją ruchów.
 4. Zaburzenia widzenia: Osoba po udarze może odczuwać zaburzenia widzenia, takie jak zmętnienie lub utrata wzroku w jednym oku.
 5. Ból głowy: Osoba po udarze może odczuwać silny, nagły ból głowy.
 6. Drgawki: Osoba po udarze może mieć drgawki.
 7. Zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów
 8. Zaburzenia czucia
 9. Problemy z pamięcią i koncentracją

Jeśli podejrzewasz udar u starszej osoby, ważne jest aby natychmiast wezwać pomoc medyczną. W przypadku udaru czas jest bardzo istotny, ponieważ szybka interwencja medyczna może ograniczyć uszkodzenie mózgu i pomóc w powrocie do zdrowia.

Jak leczy się osobę po udarze ?

Leczenie osoby po udarze jest skomplikowane i wymaga wielostronnego podejścia. Oto niektóre z podstawowych elementów leczenia:

 1. Opieka medyczna: Osoba po udarze powinna być pod opieką specjalisty neurologa i innych specjalistów, takich jak fizjoterapeuta, logopeda itp. ważne jest aby przestrzegać zaleceń lekarza i regularnie się badać.
 2. Leki: W zależności od rodzaju udaru, lekarz może przepisać leki, takie jak aspiryna lub inne leki przeciwzakrzepowe, które pomagają zmniejszyć ryzyko powikłań.
 3. Rehabilitacja: Osoba po udarze powinna być poddawana regularnej rehabilitacji, takiej jak masaże, ćwiczenia fizyczne itp. które pomogą przywrócić funkcję zaburzoną przez udar.
 4. Terapia językowa i logopedyczna: Jeśli osoba po udarze ma trudności z mówieniem lub pochodzeniem, może być konieczna terapia językowa lub logopedyczna.
 5. Opieka długoterminowa: Osoba po udarze może potrzebować długoterminowej opieki, zarówno medycznej, jak i nie medycznej.
 6. Zmiana stylu życia: Osoby po udarze powinny prowadzić zdrowy styl życia, takie jak unikanie palenia i picia alkoholu, regularna aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie i utrzymywanie prawidłowej wagi ciała, aby zmniejszyć ryzyko ponownego udaru.
 7. Opieka psychiczna: Osoba po udarze może doświadczać trudności emocjonalnych, takich jak depresja, lęk, zaburzenia pamięci i koncentracji, ważne jest aby zapewnić wsparcie psychologiczne.

 

Jak opiekować się osobą starszą z demencją ?

Przygotowując się do pełnienia roli opiekuna, opiekunki osób starszych w Niemczech należy zaznajomić się z powszechnie spotykanymi schorzeniami i dolegliwościami. W tym wpisie dowiesz się o czym jest i jak opiekować się seniorem z demencją wykonując swoją pracę w Niemczech.

Opieka nad osobą z demencją w Niemczech jest dostępna poprzez różne formy, w tym:

 1. Opieka domowa: Opieka domowa polega na tym, że opiekunka lub opiekun mieszka lub przychodzi do mieszkania chorego i zapewnia opiekę przez kilka godzin dziennie lub całodobowo.
 2. Ośrodki dzienne: Ośrodki dzienne oferują opiekę dla osób z demencją przez kilka godzin dziennie, zazwyczaj od poniedziałku do piątku.
 3. Domy opieki: Domy opieki zapewniają stałą opiekę medyczną i pielęgniarską dla osób z demencją, a także zajęcia rekreacyjne i terapeutyczne.
 4. Opieka hospicyjna: Opieka hospicyjna skupia się na komforcie i dobrym samopoczuciu osoby z demencją w końcowych stadiach choroby.
 5. Opieka ambulatoryjna.

Ważne jest, aby upewnić się, że opiekunka lub opiekun posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w opiece nad osobami z demencją. W Niemczech opiekunki i opiekunowie są zatrudniani przez naszą agencje opiekuńczą. Warto też skonsultować się z lekarzem lub specjalistą od opieki nad osobami z demencją, aby ustalić najlepsze rozwiązanie dla danej osoby.

Czym jest demencja osób starszych ?

Demencja to zaburzenie poznawcze charakteryzujące się stopniowym pogorszeniem funkcji poznawczych, takich jak pamięć, myślenie, rozumowanie, język i orientacja przestrzenna. Może ona prowadzić do trudności w codziennym funkcjonowaniu i utraty zdolności do samodzielnej egzystencji. Demencja jest często związana z wiekiem, ale może również wystąpić u osób młodszych. Choroba Alzheimera jest najczęstszym typem demencji, ale istnieją również inne rodzaje, takie jak demencja naczyniowa, demencja frontotemporalna czy demencja w chorobie Parkinsona.

Jak opiekować się osobą z demencją ?

Opieka nad osobą z demencją wymaga cierpliwości, zrozumienia i zaangażowania. Oto kilka wskazówek dotyczących opieki nad osobą z demencją:

 1. Zrozumienie: Aby lepiej zrozumieć i zareagować na zachowanie osoby z demencją, warto poznać specyfikę tej choroby i jej objawy.
 2. Utrzymanie rutyny: Osoby z demencją często cierpią na brak orientacji czasowej, dlatego ważne jest utrzymanie regularnych godzin posiłków i snu.
 3. Proste instrukcje: Zadawaj jedno pytanie na raz i dawaj proste instrukcje, które łatwo zrozumieć.
 4. Empatia: Staraj się postrzegać sytuację z perspektywy osoby z demencją i unikaj krytykowania lub ignorowania jej uczuć.
 5. Aktywności: Zachęcaj do aktywności fizycznej i zajęć, które sprawiają przyjemność i pomagają utrzymać zdolności poznawcze.
 6. Wsparcie: Nie bądź sam w opiece nad osobą z demencją, skorzystaj z pomocy rodziny, przyjaciół i specjalistów.
 7. Uwzględnienie potrzeb: Dostosuj opiekę do indywidualnych potrzeb i preferencji osoby z demencją.

Ważne jest, aby pamiętać, że każda osoba z demencją jest inna i reaguje na różne metody opieki. Warto stopniowo eksperymentować z różnymi podejściami, aby znaleźć to, co działa najlepiej dla danej osoby.

Postępowanie w trudnej sytuacji u osoby z demencją może być wyzwaniem, ale istnieje kilka sposobów na radzenie sobie z tymi sytuacjami:

 1. Spokój: Pamiętaj, że osoby z demencją często reagują na stres i niepokój, dlatego ważne jest, aby zachować spokój i opanowanie.
 2. Kontakt wzrokowy: Skup się na osobie i utrzymuj kontakt wzrokowy, co pomaga zbudować zaufanie i zrozumienie.
 3. Użycie języka: Unikaj trudnych słów i skomplikowanych konstrukcji. Używaj języka, który jest zrozumiały dla osoby z demencją.
 4. Uznanie uczuć: Akceptuj uczucia osoby z demencją, niezależnie od tego, czy są one racjonalne czy nie.
 5. Zmiana tematu: Jeśli osoba z demencją jest niezadowolona lub zdenerwowana, spróbuj zmienić temat rozmowy na coś pozytywnego.
 6. Zmiana sytuacji: Czasami zmiana otoczenia lub sytuacji może pomóc złagodzić trudne zachowanie.
 7. Wsparcie specjalistów: Jeśli trudna sytuacja jest często powtarzająca się lub trudna do rozwiązania, skonsultuj się z lekarzem lub specjalistą od opieki nad osobami z demencją.

Ważne jest, aby pamiętać, że osoby z demencją często nie są świadome swoich działań lub nie mogą ich kontrolować, dlatego ważne jest, aby traktować je z szacunkiem i empatią.

Objawy demencji u osób starszych

Objawy demencji mogą się różnić w zależności od rodzaju demencji i stadium choroby, ale ogólnie obejmują:

 1. Problemy z pamięcią: Osoba z demencją może mieć trudności z pamiętaniem niedawnych wydarzeń lub zapominać o ważnych datach lub imionach.

 2. Problemy z myśleniem: Osoba z demencją może mieć trudności z rozumowaniem, planowaniem lub rozwiązywaniem problemów.

 3. Problemy z orientacją: Osoba z demencją może mieć trudności z orientacją w czasie i przestrzeni, np. zapominać, gdzie zostawiła rzeczy, lub mylić dni tygodnia.

 4. Problemy z językiem: Osoba z demencją może mieć trudności z wypowiadaniem się lub rozumieniem mowy innych osób.

 5. Zmiana osobowości: Osoba z demencją może stać się bardziej lękliwa, podejrzliwa, agresywna lub apatyczna.

 6. Problemy z percepcją: Osoba z demencją może mieć trudności z rozpoznawaniem twarzy, przedmiotów, lub miejsc.

 7. Problemy z koordynacją: Osoba z demencją może mieć trudności z koordynacją ruchów, co może prowadzić do trudności w chodzeniu lub trzymaniu rzeczy.

Ważne jest, aby pamiętać, że objawy demencji mogą się różnić w zależności od rodzaju demencji i stadium choroby, i że to, co jest normalne dla jednej osoby z demencją, może nie być normalne dla innej. Jeśli masz obawy dotyczące zmian zachowania lub funkcjonowania u bliskiej osoby, skonsultuj się z lekarzem.

Jak leczy się demencję ?

Leczenie demencji jest skomplikowane i zazwyczaj obejmuje kilka różnych podejść. Oto kilka sposobów leczenia demencji:

 1. Leki: Istnieją leki, które mogą pomóc w zatrzymaniu lub spowolnieniu postępu demencji, takie jak cholinesteraza i memantyna.
 2. Terapia farmakologiczna: Leki przeciwdepresyjne, antypsychotyczne lub leki uspokajające mogą być skuteczne w leczeniu objawów takich jak lęk, agresja lub halucynacje.
 3. Terapia poznawcza: Terapia poznawcza, takie jak terapia kognitywno-behawioralna, może pomóc osobie z demencją w radzeniu sobie z trudnościami poznawczymi.
 4. Terapia zajęciowa: Zajęcia takie jak rękodzieło, muzykoterapia, czytanie, pisanie lub gry planszowe mogą pomóc utrzymać zdolności poznawcze i poprawić nastrój.
 5. Opieka paliatywna: Opieka paliatywna skupia się na poprawie jakości życia osoby z demencją poprzez kontrolowanie objawów i poprawę komfortu.
 6. Opieka nad chorym: Osoby z demencją mogą potrzebować opieki na co dzień, opieka ta jest niezbędna, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i komfortu.

Ważne jest, aby pamiętać, że każda osoba z demencją jest inna i reaguje na różne metody leczenia, dlatego ważne jest, aby stosować indywidualnie dostosowane podejście do leczenia.

Pierwsza pomoc dla seniora - czy, kiedy i jak ?

Wykonując pracę opiekuna, opiekunki osób starszych w Niemczech, zapewne niejednokrotnie zastanawialiście się czy należy, w jakich przypadkach oraz w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy seniorowi ?

Dlatego, przygotowaliśmy dla Was poniżej ogólne wytyczne związane z taką sytuacją. Jednocześnie należy jednoznacznie stwierdzić, że każda sytuacja bywa inna, a poniższe informacje są jedynie poglądowe i nie mogą być jedyną instrukcją postępowania oraz wymagają dostosowania do odpowiedniej sytuacji oraz stanu osoby starszej. Warto jednak przechodzić kursy pierwszej pomocy i utrzymywać aktualną wiedzę w tym zakresie.

Czy należy udzielać pierwszej pomocy osobom starszym ?

Tak, powinno się udzielać pierwszej pomocy seniorowi. Jeśli senior jest poszkodowany lub chory, należy natychmiast wezwać pomoc medyczną i udzielić pierwszej pomocy, takiej jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) lub opatrzenie ran, jeśli jest to konieczne. Seniorzy mogą mieć również specjalne potrzeby zdrowotne, a osoby starsze mogą być bardziej podatne na urazy i choroby dlatego ważne jest, aby ich traktować delikatnie, uważnie oraz zachować szczególną ostrożność podczas udzielania im pierwszej pomocy.

Kiedy należy udzielić pierwszej pomocy osobie starszej i w jakich sytuacjach ?

 1. W przypadku nagłego zatrzymania oddechu lub braku tętna, należy natychmiast rozpocząć reanimację.
 2. Gdy osoba starsza upadnie i dozna urazu, należy zabezpieczyć ranę i wezwać pomoc medyczną.
 3. W przypadku podejrzenia zawału serca lub udaru mózgu, należy natychmiast wezwać pomoc medyczną.
 4. Gdy osoba starsza ma trudności z oddychaniem, duszności, silny ból w klatce piersiowej, należy wezwać pomoc medyczną.
 5. W przypadku wystąpienia silnego bólu, bez względu na jego przyczynę, należy wezwać pomoc medyczną.
 6. Gdy osoba starsza traci przytomność, należy wezwać pomoc medyczną i ułożyć ją w pozycji bocznej ustalonej (PU)
 7. W przypadku pojawienia się objawów choroby, np. gorączki, dreszcze, kaszel, katar, należy wezwać pomoc medyczną.

Jak należy udzielać pierwszej pomocy osobie starszej ? 

 1. Zadbać o bezpieczeństwo: upewnić się, że otoczenie jest bezpieczne dla ciebie i osoby potrzebującej pomocy.
 2. Zadzwonić po pomoc: wezwać pogotowie ratunkowe lub zadzwonić po bliską osobę, która może pomóc w transportowaniu osoby do szpitala.
 3. Sprawdzić oddech i tętno: Sprawdzić czy osoba oddycha i czy ma tętno. W razie braku oddechu lub tętna należy rozpocząć reanimację.
 4. Zabezpieczyć ranę: Jeśli osoba ma ranę, należy ją zabezpieczyć przed dalszym krwawieniem i zabrudzeniem.
 5. Ułożyć osobę w pozycji bocznej ustalonej (PU): Osoby starsze są bardziej podatne na zachłyśnięcie się własnym wymiocinami.
 6. Utrzymywać kontakt: utrzymywać kontakt z osobą i uspokajać ją, dopóki nie przyjedzie pomoc medyczna.

Pamiętaj, że każda sytuacja jest inna i należy działać szybko i pewnie, korzystając z wiedzy i umiejętności pierwszej pomocy.

Najczęstsze schorzenia i dolegliwości osób starszych

Osoby starsze często borykają się z różnymi chorobami i dolegliwościami, które mogą wpływać na ich codzienne funkcjonowanie. Oto kilka przykładów:

 1. Choroby serca. Osoby starsze są bardziej narażone na choroby serca, takie jak nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca i zawał serca.
 2. Choroby neurologiczne. Osoby starsze często cierpią na choroby neurologiczne, takie jak choroba Parkinsona i choroba Alzheimera.
 3. Choroby metaboliczne. Osoby starsze często cierpią na choroby metaboliczne, takie jak cukrzyca typu 2 i choroba tarczycy. Cukrzyca jest powszechna u osób starszych, a jej skutki mogą obejmować problemy z widzeniem, choroby nerek i niestety amputacje.
 4. Osteoartreoza jest chorobą zwyrodnieniową stawów, która jest częsta u osób starszych i może powodować ból i ograniczenie ruchomości.
 5. Choroby układu oddechowego. Osoby starsze są bardziej narażone na choroby układu oddechowego, takie jak zapalenie płuc, chroniczna obturacyjna choroba płuc i astma.
 6. Choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera i choroba Parkinsona, są częste u osób starszych i mogą powodować problemy z pamięcią, koordynacją i ruchem.
 7. Choroby nerek. Osoby starsze są bardziej narażone na choroby nerek, takie jak choroba nerek i niedrożność dróg moczowych.
 8. Choroby związane z układem trawienia: Osoby starsze mogą mieć problemy z trawieniem, takie jak zaparcia, biegunki, refluks żołądkowo-przełykowy i wrzody żołądka.
 9. Osoby starsze są bardziej narażone na depresję, która może powodować problemy związane z samopoczuciem, snem i apetytem.
 10. Choroby układu moczowo-płciowego. Osoby starsze często cierpią na choroby układu moczowo-płciowego, takie jak zapalenie pęcherza moczowego i zaburzenia erekcji.
 11. Choroby skóry. Osoby starsze często cierpią na choroby skóry, takie jak łuszczyca i trądzik różowaty.
 12. Choroby oczu. Osoby starsze często cierpią na choroby oczu, takie jak zwyrodnienie plamki żółtej i zaćma.
 13. Choroby reumatyczne. Osoby starsze często cierpią na choroby reumatyczne, takie jak artretyzm i reumatoidalne zapalenie stawów.

Jest to tylko kilka przykładów chorób i dolegliwości osób starszych, jednakże istnieje wiele innych, które mogą wpływać na ich codzienne funkcjonowanie i jakość życia. Dlatego ważne jest, aby osoby starsze miały dostęp do odpowiedniej opieki dziennej np.: opiekunki osoby starszej oraz medycznej, aby zapobiegać i leczyć te choroby oraz dolegliwości.

Informacje o najczęstszych schorzeniach i dolegliwościach oraz postępowania z nimi przez opiekunki i opiekunów osób starszych znajdziecie już niebawem w naszych wpisach na blogu.

Zapraszamy.

Opiekunka osoby starszej i jej niezwykle ważna rola w pomocy seniorom

Jako opiekunka seniora w Niemczech, ważne jest, aby znać podstawowe zasady postępowania przy chorobach osób starszych, takie jak:

 1. Znać i przestrzegać planu opieki. Opiekunka powinna znać plan opieki seniora i przestrzegać go, aby pomóc osobie starszej w leczeniu choroby.
 2. Monitorować stan zdrowia. Opiekunka powinna regularnie monitorować stan zdrowia seniora, w tym stężenie cukru we krwi, rejestrować temperaturę, ciśnienie krwi, częstość oddechów, puls czy też poziom tlenu we krwi.
 3. Przestrzegać diety. Opiekunka powinna pomagać osobie starszej przestrzegać diety, która jest zalecana przez lekarza, aby pomóc w leczeniu choroby.
 4. Przestrzeganie zaleceń lekarskich. Opiekunka powinna przestrzegać zaleceń lekarskich dotyczących leczenia i opieki nad osobą starszą. To oznacza, że powinna pomagać osobie starszej przy przyjmowaniu leków, monitorować efekty leczenia i informować lekarza o ewentualnych problemach.
 5. Podejrzewać i raportować problemy zdrowotne. Opiekunka powinna być czujna na objawy problemów zdrowotnych, takich jak ból, duszność, zmiany w apetycie, problemy z trawieniem, problemy z moczem, itp. i natychmiast raportować je lekarzowi.
 6. Pomagać w rehabilitacji. Opiekunka powinna pomagać osobie starszej w rehabilitacji, takiej jak ćwiczenia fizyczne, pomoc w poruszaniu się, itp.
 7. Wsparcie emocjonalne. Opiekunka powinna być wsparciem dla osoby starszej pod względem emocjonalnym, rozmawiać, czy też zabawiać seniora, aby zapobiec izolacji społecznej.
 8. Pomoc w codziennych czynnościach. Opiekunka powinna pomagać osobie starszej w codziennych czynnościach, takich jak mycie, jedzenie, ubieranie się, przemieszczanie się i toaleta, aby ułatwić im funkcjonowanie.
 9. Zachęcanie do aktywności fizycznej. Opiekunka powinna zachęcać osobę starszą do regularnej aktywności fizycznej, takiej jak spacery, ćwiczenia lub inne formy ruchu, które mogą pomóc w utrzymaniu sprawności fizycznej i zdrowia.
 10. Wsparcie psychiczne. Opiekunka powinna być dostępna dla osoby starszej, aby udzielać wsparcia psychicznego i towarzyszyć im w trudnych chwilach.
 11. Znajomość choroby. Opiekunka powinna posiadać podstawową wiedzę na temat choroby, którą ma osoba starsza, aby rozumieć jej objawy, potrzeby
 12. Kontakt z lekarzem i pomocą pielęgniarską. W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów, opiekunka powinna natychmiast skontaktować się z lekarzem i/lub pomocą pielęgniarską w celu uzyskania dalszych wskazówek i zapewnić jak najlepszą opiekę.

Opiekunka osób starszych odgrywa naprawdę bardzo ważną rolę w pomaganiu osobie starszej z chorobami i dolegliwościami, a jej rolę jest bardzo trudno przecenić.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi najnowszymi wpisami na naszym blogu.

Polnische Pflegehilfe - Warum lohnt es sich, was sind die vorteile ?

Polnische pflegekraft

Polnische Pflegehilfe kann eine gute Wahl sein, da Polen eine gut ausgebildete Arbeitskraft hat und viele Menschen die deutsche Sprache beherrschen. Polnische Pflegekräfte und Betreuer sind oft qualifiziert und erfahren und können eine wertvolle Unterstützung für Menschen bieten, die Betreuungsdienstleistungen in ihren eigenen Häusern oder Wohnungen in Deutschland in Anspruch nehmen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass es in Polen einen größeren Pool an qualifizierten Pflegekräften und Betreuern gibt, was es einfacher macht, eine passende Person für die Betreuung der betreuten Person zu finden.

Polnische Pflegekräfte und Betreuer sind oft bereit, zu günstigeren Konditionen zu arbeiten als ihre deutschen Kollegen, was für manche Familien ein wichtiger Aspekt sein kann.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es auch unseriöse Agenturen gibt und es ist wichtig, sorgfältig die Agentur auszuwählen und alle erforderlichen Dokumente und Zertifikate zu prüfen, bevor man eine Pflegekraft oder einen Betreuer aus Polen einstellt.

Betreuer aus Polen können einige Vorteile bieten, wie zum Beispiel:

 1. Sprachkenntnisse: Viele Betreuer aus Polen sprechen fließend Deutsch und können sich daher leichter mit ihren Patienten verständigen.
 2. Qualifikation und Erfahrung: Polen hat eine gut ausgebildete Arbeitskraft und viele Betreuer aus Polen haben bereits Erfahrung in der Betreuung von Patienten gesammelt.
 3. Kosteneffizienz: Betreuer aus Polen sind oft bereit, zu günstigeren Konditionen zu arbeiten als ihre deutschen Kollegen, was für manche Familien ein wichtiger Aspekt sein kann.
 4. Verfügbarkeit: Es gibt in Polen einen größeren Pool an qualifizierten Betreuern, was es einfacher macht, eine passende Person für die Betreuung der betreuten Person zu finden.
 5. Kulturverständnis: Betreuer aus Polen können ein besseres Verständnis für die Kultur und die Bedürfnisse ihrer Patienten haben, die aus Polen stammen, was die Kommunikation und die Betreuung verbessern kann.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es auch unseriöse Agenturen gibt und es ist wichtig, sorgfältig die Agentur auszuwählen und alle erforderlichen Dokumente und Zertifikate zu prüfen, bevor man einen Betreuer aus Polen einstellt.

ARTIKEL:

 1. Betreuung zu Hause
 2. Pflegekräfte aus Polen

 

 

 

 

 

Pflegekräfte aus Polen

Pflegekrafte aus Polen

Pflegekräfte und Betreuer aus Polen sind eine beliebte Wahl für Menschen, die Betreuungsdienstleistungen in ihren eigenen Häusern oder Wohnungen in Deutschland in Anspruch nehmen möchten. Dies liegt daran, dass Polen eine gut ausgebildete Arbeitskraft hat und viele Menschen die deutsche Sprache beherrschen. Es gibt Agenturen, die sich auf die Vermittlung von Pflegekräften und Betreuern aus Polen spezialisiert haben und die Vermittlung von qualifizierten und erfahrenen Pflegekräften und Betreuern organisieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es auch unseriöse Agenturen gibt und es ist wichtig, sorgfältig die Agentur auszuwählen und alle erforderlichen Dokumente und Zertifikate zu prüfen, bevor man eine Pflegekraft oder einen Betreuer aus Polen einstellt.

Pflegekräfte und Betreuer aus Polen sind Fachkräfte, die in Polen ausgebildet wurden und die in Deutschland arbeiten. Sie können sowohl von Privatpersonen als auch von staatlichen und privaten Organisationen eingestellt werden, um Betreuungsdienstleistungen für Menschen zu Hause zu erbringen. Diese Pflegekräfte und Betreuer können unter anderem bei der Pflege von Wunden, der Verabreichung von Medikamenten, der Vorbereitung von Mahlzeiten, der Hilfe beim An- und Ausziehen und der Unterstützung bei der täglichen Hygiene unterstützen. Es gibt Agenturen, die sich auf die Vermittlung von Pflegekräften und Betreuern aus Polen spezialisiert haben, die es Privatpersonen und Organisationen erleichtern, geeignete Fachkräfte zu finden und zu beschäftigen.


ARTIKEL – Betreuung zu Hause

Betreuung zu Hause

Betreuung zu haus

Betreuung zu Hause bezieht sich auf die Versorgung und Pflege von Menschen, die aufgrund von Alter, Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage sind, ihren Alltag selbstständig zu bewältigen, und die deshalb Unterstützung im eigenen Zuhause benötigen. Dazu können beispielsweise häusliche Pflege, Betreuung und Begleitung, Hilfe bei der Körperpflege und bei der Bewältigung des Alltags gehören.

Betreuung zu Hause, auch bekannt als „Home Care”, bezieht sich auf die Pflege und Unterstützung von Menschen, die in ihren eigenen Häusern oder Wohnungen leben, aber aufgrund von Alter, Krankheit oder Behinderung Unterstützung benötigen. Es kann sowohl medizinische als auch nicht-medizinische Dienstleistungen umfassen, wie zum Beispiel die Unterstützung bei der Pflege von Wunden, der Verabreichung von Medikamenten, der Vorbereitung von Mahlzeiten, der Hilfe beim An- und Ausziehen und der Unterstützung bei der täglichen Hygiene. Es gibt verschiedene Arten von Home Care-Dienstleistungen, die von staatlichen und privaten Organisationen angeboten werden.

Eine Agentur für Betreuung zu Hause ist eine Organisation, die sich auf die Bereitstellung von Betreuungsdienstleistungen für Menschen, die in ihren eigenen Häusern oder Wohnungen leben, spezialisiert hat. Diese Agenturen stellen Betreuer und Pflegekräfte bereit, die die Unterstützung leisten, die die betreute Person benötigt, wie z.B. die Unterstützung bei der Pflege von Wunden, der Verabreichung von Medikamenten, der Vorbereitung von Mahlzeiten, der Hilfe beim An- und Ausziehen und der Unterstützung bei der täglichen Hygiene. Eine Agentur für Betreuung zu Hause kann sowohl von Privatpersonen als auch von staatlichen und privaten Organisationen in Anspruch genommen werden.

Opiekunka osób starszych w Niemczech - charakter pracy

Praca opiekunki osób starszych w Niemczech jest jednym z popularnych zawodów dla osób, które chcą pracować za granicą. Niemcy oferują wiele możliwości pracy w tym sektorze, ponieważ kraj ten ma bardzo wysoki wskaźnik starzenia się społeczeństwa.

 • Wysokie zarobki: Opiekunki osób starszych w Niemczech mogą liczyć na wysokie zarobki, które zwykle są wyższe niż w innych krajach Europy.

 • Możliwość nauki języka: Praca w Niemczech daje możliwość nauki języka niemieckiego, co jest bardzo przydatne zarówno podczas pracy, jak i w życiu prywatnym.

 • Duże zapotrzebowanie na opiekunki: Niemcy mają duże zapotrzebowanie na opiekunki osób starszych, co oznacza, że istnieje wiele możliwości zatrudnienia w tym zawodzie.

 • Możliwość pracy w różnych regionach kraju: Praca w Niemczech daje możliwość pracy w różnych regionach kraju, co pozwala na poznanie różnych kultur i zwyczajów.

 • Wsparcie ze strony naszej agencji, która oferuje wsparcie dla opiekunek osób starszych, takie jak pomoc w znalezieniu odpowiedniej oferty pracy, zakwaterowania, transportu czy należytego ubezpieczenia, itp.

 • Możliwość rozwijania kwalifikacji zawodowych: W Niemczech istnieje wiele możliwości rozwijania kwalifikacji zawodowych, takich jak kursy i szkolenia, które pozwolą na poszerzenie wiedzy i umiejętności.

 • Możliwość pracy zdalnej lub pracy w różnych miejscach.

Sprawdź i kliknij na aktualne oferty pracy dla opiekunek i opiekunów osób starszych w Niemczech 

Praca opiekunki osób starszych w Niemczech polega na zapewnieniu opieki i pomocy osobom starszym, które mogą mieć trudności w codziennym funkcjonowaniu. Opiekunka jest odpowiedzialna za pomoc w codziennych czynnościach, takich jak mycie, jedzenie i ubieranie się, przypominanie o przyjmowaniu leków, prowadzenie rozmów i zabaw, aby zapobiec izolacji społecznej oraz monitorowanie stanu zdrowia i reagowanie na sytuacje awaryjne.

Aby pracować jako opiekunka osób starszych w Niemczech, należy spełnić określone wymagania, takie jak posiadanie odpowiedniego wykształcenia lub doświadczenia, znajomość języka niemieckiego, dobre referencje od poprzednich pracodawców oraz odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Nasi niemieccy Klienci zatrudniają opiekunki za pośrednictwem naszej agencji pracy, które pomaga im w znalezieniu odpowiedniego personelu i zapewnia najwyższą jakość wsparcia.

Praca opiekunki osób starszych w Niemczech może być trudna, ale jednocześnie satysfakcjonująca i pełna sensu. 

Przeczytaj również:

Dlaczego warto zostać opiekunem osób starszych w Niemczech ?

Rozpocznij czat
💬 Hej, porozmawiamy ?
Witaj 👋
Napisz proszę jak mogę pomóc