Zasady zatrudnienia

Active Intercare oferuje wyłącznie legalną i zgodną z prawem unijnym pracę na terenie Niemiec.

Z każdym opiekunem podpisujemy umowę zlecenie i odprowadzamy za niego składki ubezpieczeniowe i zdrowotne. Wysokość oferowanego przez nas wynagrodzenia waha się od 900EUR do 1500 EUR netto miesięcznie i jest zależna od długości wyjazdu, doświadczenia, stopnia znajomości języka niemieckiego i stażu pracy kandydata. Wszyscy pracownicy są na terenie Niemiec ubezpieczeni i mają prawo do korzystania z tamtejszych świadczeń zdrowotnych.

Personelowi opiekuńczemu przez cały okres pobytu w Niemczech zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie w domu rodziny podopiecznego. Nie pobieramy za to żadnych opłat.

Organizacją podróży zajmuje się zleceniobiorca we własnym zakresie, jednak po okazaniu paragonów i biletów, refundujemy koszty dojazdu do miejsca zamieszkania podopiecznego w wysokości do kwoty 150EUR.

Nasza oferta odznacza się na tle konkurencji legalnym zatrudnieniem, korzystnymi warunkami, terminowym wynagrodzeniem oraz wsparciem ze strony koordynatora i pełnym ubezpieczeniem podejmującego pracę.

Formularz kontaktowy

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami!


wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji [Pouczenie] ?

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przysyłania informacji o charakterze marketingowym [Pouczenie] ?

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przysyłania informacji o charakterze marketingowym